Hoops and Drops

8 products
 • Ovate I Hoop
  Ovate I Hoop
  $250.00 USD
 • Ovate II Hoop
  Ovate II Hoop
  $375.00 USD
 • Diamond Ovate I Hoop
  Diamond Ovate I Hoop
  $270.00 USD
 • Etched Ovate II Hoop
  Etched Ovate II Hoop
  $375.00 USD
 • Pavé Diamond Ovate II Hoop
  Pavé Diamond Ovate II Hoop
  $755.00 USD
 • Pinch Hoop
  Pinch Hoop
  $440.00 USD
 • Swell Hug Drop Earrings
  Swell Hug Drop Earrings
  $2,200.00 USD
 • Swell Hug Stud
  Swell Hug Stud
  $545.00 USD